PYTANIA I ODPOWIEDZI

ILE KOSZTUJE BRAMA UNDERGATE?

Z uwagi na technologię montażu, ilość części składowych systemu (szczelna kieszeń betonowa, mechanizm bramy, odwodnienie, pokrywy, przeciwwagi itp.), jak również jakość zastosowanych materiałów, całkowity koszt bramy FANCY FENCE jest wyższy od kosztu standardowej bramy przesuwnej. Zastosowanie bramy FANCY FENCE w połączeniu z systemowym ogrodzeniem i furtką pozwala jednak na znaczne obniżenie kosztów jednostkowych wykonania kompletnego ogrodzenia. Szacuje się, że dla ogrodzenia o długości powyżej 50 metrów, całkowite koszty realizacji w systemie FANCY FENCE są porównywalne z kosztem innych systemów ogrodzeń frontowych o zbliżonej jakości. Oferowane są dwa warianty wykonania bram FANCY FENCE:

  • wariant „Pod klucz” (dostępny wyłącznie dla bram o szerokościach nieprzekraczających 4 metrów), w którym dystrybutor dostarcza kompletną bramę wraz z prefabrykowaną kieszenią betonową, montuje ją i uruchamia,
  • wariant „Dostawa i montaż” (dostępny dla bram o dowolnych szerokościach), w którym wykonanie kieszeni betonowej według wytycznych FANCY FENCE leży po stronie klienta, a dystrybutor dostarcza i montuje pozostałe części składowe bramy oraz uruchamia bramę.

Każdorazowo wstępnej wyceny kompletnego systemu FANCY FENCE dokonuje lokalny dystrybutor, po zapoznaniu się z indywidualnymi wymaganiami klienta. Największy wpływ na cenę ma szerokość bramy oraz wybrane wypełnienie (słupki stalowe są rozwiązaniem najtańszym).

ZALANIE WODĄ?

Przede wszystkim należy podkreślić, że woda nie jest niczym strasznym dla bram FANCY FENCE. Wszystkie elementy są przewidziane do montażu na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Z uwagi na całkowitą szczelność kieszeni żelbetowej, jedynym miejscem, przez które może się do środka dostać woda są otwory w pokrywach kieszeni. Na wypadek, zgromadzenia się wewnątrz większej ilości wody, na dnie kieszeni umieszczona została pompa, która automatycznie odpompowuje jej nadmiar.

PRACA SYSTEMU ZIMĄ?

Ani mróz, ani śnieg nie stanowią najmniejszej przeszkody do prawidłowego funkcjonowania bram FANCY FENCE. Po pierwsze dlatego, że jest ona zrobiona ze standardowych elementów przewidzianych do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Elementy te, jak chociażby napęd, są w przypadku bram przesuwnych wystawione na bezpośrednie działanie śniegu i niskich temperatur zewnętrznych. W systemie FANCY FENCE są one dodatkowo schowane pod pokrywami, w strefie gruntu o relatywnie stabilnej temperaturze około 0-5°C. Ponadto należy pamiętać, że 99% czasu brama pozostaje zamknięta, z przęsłem wystającym ponad poziom terenu. W momencie otwierania bramy, ewentualny lód, który mógł się zgromadzić wokół elementów przęsła pęka pod ciężarem przęsła zjeżdżającego w głąb kieszeni.

CO W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU?

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego możliwe są dwa rozwiązania: awaryjne, ręczne otwieranie lub zamykanie bramy, które może być aktywowane za pomocą klucza, przez otwór rewizyjny, znajdujący się w środkowej pokrywie. Fakt, że układ przęsło-przeciwwaga jest neutralny wagowo, pozwala na jego swobodne opuszczanie lub podnoszenie nawet przez dzieci. Drugą możliwością jest zakupienie bramy z napędem wyposażonym w opcjonalny zintegrowany akumulator, który pozwala na 5 do 10 cykli pracy bez konieczności ładowania.

CZY BRMAY SĄ BEZPIECZNE?

Bramy FANCY FENCE wyposażone są w identyczne układy fotokomórek, jak stosowane w bramach przesuwnych. Są one w sposób estetyczny zamontowane do skrajnych elementów ogrodzenia z obydwu stron bramy. W momencie przecięcia wiązki świetlnej przez dowolny obiekt, system bezpieczeństwa natychmiast zatrzymuje pracę bramy. Dodatkowym zabezpieczeniem są czujniki przeciążeniowe standardowo montowane w napędach elektrycznych naszych bram.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przeciwieństwie do innych typów bram dostępnych na rynku, bramy FANCY FENCE, nawet w przypadku, gdyby zawiodły wszystkie inne systemy bezpieczeństwa, w dalszym ciągu nie stanowią zagrożenia dla życia ludzi, zwierząt lub mienia. Wynika to z konstrukcji naszych bram, która pozbawiona jest jakichkolwiek elementów, do których brama byłaby dociskana w trakcie zamykania.

CO Z KONSERWACJĄ?

Z uwagi na wykorzystanie dokładnie tych samych komponentów, jakie stosowane są w bramach przesuwnych, nie ma powodu, aby bramy FANCY FENCE były bardziej awaryjne niż bramy przesuwne. Podobnie jak w przypadku innych bram, najczęstsze potencjalne problemy w trakcie użytkowania dotyczą napędu. Dlatego też, jest on łatwo dostępny po podniesieniu środkowej pokrywy. Wszelkie inne awarie mechaniczne wymagają już podniesienia pozostałych pokryw, aby serwisant miał wygodny dostęp do wszystkich elementów bramy.